SECOND CHANCE for MATERIAL

Second chance for material je koncept na zpracování a výrobu materiálů z odpadů, který tvoří Max Schroder. 

Projekt Second chance for material vznikl jako školní práce, ve které jsem se zabýval problémem odpadu. Snažil jsem se vyrobit recyklované prkno z toho co najdu vyhozené nebo z odpadu, který se tvoří při výrobě. Projekt jsem nazval Second Chance for Material, název vyjadřuje zpracování již použitých materiálů. V práci jsem se věnoval i dalším možnostem zpracování odpadu pro designování.

Začal jsem dělat i recyklované Longboardy, kde jsem používal podobný postup jako u snowboardu. Při přemýšlení co vše by šlo recyklovat jsem došel i k plachtovině, ze které jsem začal šít batohy, tašky a všemožné doplňky. Second chance for material je stále ve vývoji, co se týče zpracovávání už známých materiálu tak i objevování nových.

LTB podporuje vývojový program Second Chance for Material, který se zabývá recyklací materiálů nejen ze samotné výroby, ale ze všech odpadů, které potkáváme cestou když jdem jezdit. Cílem vývoje je vyrobit snowboard 100% recyklovaný nebo se k úplné recyklaci co nejvíce přiblížit.

 

Vývoj a výroba desek s odpadu pro vítěze závodu Red Bull Feel the Wheel.

realizace povrchů desek z odpadu včetně plechovek byla výzvou pro nové postupy.